6 december 2019 9:00 - 17:00

Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

De grote prestatiedruk. De sterk individualistische samenleving. De overdaad aan mogelijkheden. En de steeds beperktere frustratietolerantie: bij steeds meer kinderen en jongeren leiden deze tendensen tot externaliserend probleemgedrag. Denk aan overdreven stoer doen, ongewenste opmerkingen maken, spullen van anderen afpakken of kapot maken, vechten, opstandig of luidruchtig gedrag.

Vroege signalen
Om dit gedrag effectief aan te pakken, zijn specifieke kennis en vaardigheden een vereiste. Tijdens het congres Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren en kinderen leert u dit gedrag vroegtijdig signaleren, ontdekt u wat de gevolgen ervan zijn voor het kind en de omgeving en krijgt u praktische strategieën in handen over hoe u hier als professional mee om kunt gaan.

Bruikbare interventies
Aan de hand van diverse soorten externaliserend gedrag, zoals agressie, antisociaal gedrag en oppositioneel-opstandig gedrag, maken sprekers een vertaalslag naar de praktijk. U krijgt bruikbare interventies hoe u de externaliserende gedragsproblemen effectief kunt behandelen en wat u nog meer kunt doen om het kind of de jongere en zijn omgeving te helpen.

Brede doelgroep
De praktijkgerichte aanpak maakt dit congres geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters en orthopedagogen, en ook voor jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, leerkrachten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met externaliserende problematiek.

Programma

09.00
Ontvangst en registratie met koffie & thee
 
09.30
Opening door de dagvoorzitter 
 
09.45
Tijdig herkennen en behandelen van gedragsproblemen 
 
10.30
Diagnostiek van ernstige gedragsproblemen: samen beslissen over passende hulp
 
11.15
Koffie/thee pauze
 
11.45
Voorkomen en verminderen van gedragsproblemen en gedragsstoornissen 
 
12.30
Lunchpauze
 
13.15
Workshopsronde 1
 
14.45
Koffie/thee pauze
 
15.15
Workshopronde 2
 
16.45
Einde programma
 

Website

https://www.ggzcongressen.nl/congressen/externaliserend-gedrag/