16 juli 2020 10:00 - 17:00

Ouderen en Autismespectrumstoornis (ASS) (online workshop)

Op dit moment weten we nog niet precies hoe het verouderingsproces bij mensen met ASS zich verhoudt tot het ‘gewone’ verouderingsproces en wat is bijdrage van ASS is op de cognitieve achteruitgang bij ouderen. Veel ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin het leven uit meer vaste patronen bestond. Zo werd structuur geboden vanuit familie, school en werk. Daardoor hebben mensen met ASS geleerd door de jaren heen te compenseren voor hun (functionele) beperkingen, wat zij ook toepassen bij het ouder worden. Echter, naarmate ze ouder worden blijkt vaak dat deze compensatiemechanismen door veranderende omstandigheden (b.v. afname van hersencellen door het normale verouderingsproces, comorbiditeit, verhuizing, verlies van partner, enz.) minder goed werken (Spek & Geven 2013). Een deel van de ouderen met ASS komt pas op latere leeftijd in aanraking met de (geestelijke) gezondheidszorg. De redenen van de verwijzing zijn vaak verandering in het gedrag, verdenking op dementie, stemmingsproblemen / depressie of een angststoornis (Spek & Geven 2013). Daarbij wordt de diagnose Autismespectrumstoornis bij ouderen vaak gemist.

In deze workshop wordt stil staan bij de kenmerken van autisme, met name bij ouderen. Er wordt ingegaan op herkenning en diagnostiek enerzijds en bejegening anderzijds. De presentatie zal ondersteund worden door videomateriaal van ouderen met autisme. Tevens is het mogelijk om casuïstiek te bespreken.

Programma

  • Diagnostische criteria autismespectrumstoornis volgens DSM 5
  • Kenmerken ASS bij ouderen
  • Diagnostiek van ASS bij ouderen
  • Communicatie en bejegening

Website

https://www.rino.nl/cursus/ouderen-en-autismespectrumstoornis-ass?utm_source=RINO&utm_campaign=fab5047393-ZomerRINO-strandbal-zomer_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_73ca276f71-fab5047393-290012349