4 september 2020 9:00 - 17:00

Congres Trauma bij kinderen - Herkennen en behandelen

Tijdens dit congres ligt de focus op het herkennen en behandelen van de gevolgen van trauma bij kinderen. De opvoedomgeving van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. Behandeltechnieken als emotieregulatie en trauma-sensitieve hulpverlening komen aan bod. Met experts als Leony CoppensArianne Struik en Aafke Scharloo.

Gevolgen van trauma herkennen en behandelen
De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de gevolgen van trauma bij kinderen en de behandeling daarvan. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand. Het heeft een negatieve invloed op onder andere de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het vermogen om relaties met anderen aan te gaan.

Belangrijke rol voor opvoedomgeving
De gevolgen van het trauma strekken zich uit tot alle levensgebieden waarin het kind functioneert, zoals de opvoedsituatie en de school. Om nieuwe neurologische verbindingen aan te maken die nodig zijn voor het herstel, is heel veel herhaling van nieuwe, corrigerende ervaringen nodig. Hiertoe is de alledaagse opvoedsituatie bij uitstek het meest geschikte aangrijpingspunt. Bovendien heeft herstel van trauma alles te maken met herstel van vertrouwen in de ander en in zichzelf. Ook om die reden dient de opvoedsituatie heel actief betrokken te worden in de behandeling. Juist in de relatie met de (nieuwe) opvoeders kan vertrouwen weer groeien, mits deze opvoeders voldoende veilig, voorspelbaar en sensitief kunnen zijn.

Tijdens dit congres ligt de focus op de rol van de behandelaar, de leerkracht en op ouders en opvoeders. In een combinatie van inhoud (wetenschap en praktijkkennis) en praktijk (behandelmethoden en verwerkingstechnieken).

Deze dag leert u:

 • Het belang van de opvoedingssituatie:
  • Bijdrage aan herstel door opvoeders in het dagelijks leven
  • Thema’s die een belangrijke rol spelen in het opvoeden van kinderen met trauma
  • Het omgaan van opvoeders met deze thema’s
 • Trauma en de gevolgen bij kinderen herkennen en behandelen
 • Gevolgen van trauma op kinderen en gezin
 • De stabilisatiefase voorafgaand aan de behandeling van trauma
 • Effectieve behandelmethoden, zoals emotieregulatie en traumasensitief werken
 • Trauma bij huiselijk geweld en seksueel misbruik
 • Trauma bij vluchtelingkinderen

Hoe ziet de dag er uit?
In de ochtend delen experts wetenschappelijke en praktische kennis over het herkennen, behandelen en de gevolgen van trauma bij kinderen. In de middag zijn er diverse workshops waar hulpverleners nieuwe inzichten worden geboden, vertaald in praktische handvatten voor het ondersteunen van getraumatiseerde kinderen en de mensen in hun directe omgeving.

Programma

09:00 Ontvangst en registratie met koffie & thee

09:30 Inleiding op het thema door de dagvoorzitter Leony Coppens

09:40 Behandelen van chronisch trauma doe je niet alleenLeony Coppens

10:00 Van slachtoffer naar HoopverlenerVicky Bergman

10.30 Pauze

11.00 Trauma a deux: Een trauma heb je niet alleenMarja Rexwinkel, Rexwinkel klinisch psycholoog, Infant Mental Health Specialist, OuderKindLijn

11:45 Nieuwe behandeling voor Chronisch getraumatiseerde kinderen: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K)Nathalie Schlattmann

12:30 Lunchpauze

13:15 Workshopronde 1

14:45 Pauze

15:15 Workshopronde 2

16:45 Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Website

https://www.ggzcongressen.nl/congressen/trauma-bij-kinderen_sept_2020/#Overzicht