27 november 2020 8:45 - 17:30

Hoogsensitiviteit 2 (hybride congres)

Hoogsensitiviteit, een steeds vaker terugkerend thema in de maatschappij. De term hoogsensitiviteit lijkt gelukkig steeds meer bekendheid te krijgen. Vorig jaar juni is het congres voor het eerst georganiseerd en de opkomst was groot. Vanwege de enorme belangstelling is er voor gekozen het congres wederom terug te laten komen. Inmiddels zijn diverse wetenschappers bezig met het thema hoogsensitiviteit, waardoor wellicht nieuwe inzichten gepresenteerd kunnen worden. Wat zegt de wetenschap een jaar later? Zijn er nieuwe vragen ontstaan? Zijn er nieuwe onderzoeken gestart? Hoe gaat het in de wetenschap op dit moment? Welke processen zijn er nodig om onderzoek te kunnen en te mogen doen? De focus ligt vooral op deze vragen, aangezien overprikkeling bij hoogsensitiviteit een groeiend maatschappelijk probleem. Steun vanuit de maatschappij is dan ook van wezenlijk belang. Tijdens het congres is er ook aandacht is voor de praktijk, hoe gaan we er mee om en hoe kan je er als zorgverlener, arts en/of psychiater in de praktijk mee aan de slag gaan. 

 

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk, waarmee je wordt geboren. Het is dus geen stoornis of ziekte, maar gewoon een onderdeel van je karakter. Wat sommigen mensen niet weten, is dat ongeveer één op de 5 mensen hoogsensitief is. Hoogsensitieve mensen hebben een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Dit betekent dat de prikkels die binnen komen, dieper en intenser verwerkt worden in de hersenen.

 

Overprikkeling bij psychiatrische problematiek komt veel voor. De psychiatrie kent verschillende diagnoses zoals omschreven in de DSM V. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld aan autisme verwante stoornissen (ASS), ADHD/ADD, schizofrenie, bipolaire stoornissen en angst- en paniekstoornissen. Veel hoogsensitieve mensen komen in de geestelijke gezondheidszorg terecht en krijgen mogelijk niet de passende hulp die ze daadwerkelijk nodig hebben. De kans bestaat dat de hoogsensitiviteit niet herkend wordt, waardoor er misdiagnose plaatsvindt.

 

Het komt regelmatig voor dat mensen de diagnose ADHD of ASS krijgen terwijl ze hoogsensitief zijn. Hoogsensitieve personen laten veel gedragingen zien die overeenkomen met psychiatrische stoornissen. Zo kunnen hoogsensitieve mensen ook onrustig worden, concentratieproblemen tonen, druk worden en moeite hebben met contact maken. Om misdiagnoses te voorkomen is het van groot belang dat professionals binnen de gezondheidszorg, hoogsensitiviteit goed leren herkennen en erkennen. Alleen dan kan goed passende zorg worden aangeboden.

 

Tijdens dit congres wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. 


Dit congres richt zich op zorgverleners en andere belangstellenden die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met hoogsensitieve personen, zowel kinderen, adolescenten als volwassenen.

Het belooft wederom een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers uit diverse werkvelden. Reserveert u de datum van 27 november 2020 alvast in uw agenda. 

Programma

08.45 – 09.30 Ontvangst

 

09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter

Prof. dr. Jan Buitelaar - Hoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc, en Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

09.40 – 10.20 Stress en hersenen bij hoogsensitiviteit 

Dr. Erno Hermans  - Hoofdonderzoeker - Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag

 

10.20 – 11.00 Hoogsensitiviteit; onderzoek, subsidies hoe gaat het in z’n werk, wat hebben we nodig vanuit de maatschappij?

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc

 

11.00 – 11.30 Pauze

 

11.30 – 12.10 Goed leraarschap en het laten floreren van gevoelige leerlingen

Danae Bodewes MSc. Onderzoeker bij het Fontys lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship en de Fontys onderzoeksgroep Learning Society

Prof. dr. Anouke Bakx - Bijzonder hoogleraar begaafdheid verbonden aan de Radboud Universiteit & Lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie

 

12.10 - 12.45 Basisemoties en hun functie met de link naar hooggevoelige kinderen, praktische insteek

Lea Hendriks  - Eigenaar Lea Hendriks, Deskundige Hooggevoeligheid, Trainer, Coach en Ambulant Begeleider

 

12.45 – 13.45 Lunch

 

13.45 – 14.15 Hoogsensitieve high sensation seekers

Drs. Saskia Klaaysen -  HSP-HSS Coach en Trainer, Auteur van het boek Prikkels bijten niet!

 

14.15 – 15.00 Hooggevoeligheid in de spotlight

Multi-Hyphenate Dorith Mous - Model, Fotograaf, Regisseur, Schrijver

 

15.00 – 15.30 Pauze

 

15.30 – 16.15 Verslavingsgevoeligheid bij hoogsensitiviteit

Prof. dr. Judith Homberg  - Hoogleraar Translational Neuroscience, Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc

 

16.15 – 17.00 Hoogsensitiviteit en differentiaal diagnostiek

Prof. dr. Elke van Hoof Klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit

 

17.00 - 17.30 Afsluiting/borrel netwerken

Website

https://www.sympopna.nl/congres/hoog-2020