16 oktober 2021 9:30 - 13:30

Updates ArVT, begeleide casuïstiek besprekingen en vaktherapeutische werkvormen - Groningen

Naast de eigen (ArVT-)intervisie worden vaktherapeuten van harte aangemoedigd om deel te nemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze 'terugkom-ochtenden' zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT Basistraining hebben gedaan. Het Register Vaktherapie kent vier accreditatiepunten toe. 

Programma

Programma:
09.30              inloop, koffie/thee en kennismaking
10.00              update vanuit Kennisnetwerk ArVT en trainingen over de verdere ontwikkeling van ArVT en aanvullingen op de werkmap.
11.00 – 13.15  begeleid en aan de hand van de ArVT kijkwijzer bespreking van de toepassing van de ArVT in de praktijk a.d.h.v. eigen casuïstiek. Bespreken werkvormen in de                              ArVT uit de verschillende vaktherapeutische disciplines.
13.30              einde

Notities

Kosten: 35,- (na betaling is de inschrijving definitief; bij afmelding binnen een week voor de bijeenkomst geen terugbetaling mogelijk)
Register Vaktherapie: 4 accreditatiepunten

Voorbereiden: lezen literatuur en beschrijven casuïstiek

Aanmelden kan door een mail te sturen naar fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl 

Minimaal aantal deelnemers 6 personen

Website

http://www.affectregulerendevaktherapie.nl/agenda