14 april 2021 9:00 - 16:45

Dag van de Preventie

Het belang van een gezonde leefstijl en preventie is door de coronacrisis eens te meer duidelijk geworden. Preventie verdient een nog prominentere plek in het zorgstelsel.

Maar hoe is dit optimaal te organiseren? Helpt het om naast de zorgplicht ook een ‘gezondheidsplicht’ op te nemen in de vijf zorgwetten (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdzorg en Wet publieke gezondheidszorg)? En moeten er harde normen worden gesteld zodat er een versnelling in de praktijk kan komen? Welke mooie ontwikkelingen zijn er in de dagelijkse praktijk?

Tijdens de derde editie van de Dag van de Preventie ontdekt u:

  • Welke politieke ontwikkelingen er zijn rondom preventie
  • Hoe er een betere verbinding te realiseren is tussen zorg en publieke gezondheid
  • De tips & trucs van succesvolle voorbeelden uit de praktijk
  • Welke mogelijkheden machine learning en AI kunnen bieden bij preventie

Tijdens het congres zetten we uiteen wat de noodzaak van preventie is én leggen een link naar de praktijk en de toekomst van digitaliseringen en AI d.m.v. de diverse succesvolle projecten in de kennissessies.

Programma

09.00 Ontvangst en gelegenheid tot netwerken
 
09.30 Opening door de dagvoorzitter
Jesper Rijpma, hoofd communicatie Máxima MC
 
09.40 Preventie op de politieke agenda
drs. Charles Wijnker, plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid (niet covid zaken), VWS
 
10.20 Covid-19 en de toekomst van preventie in het zorgstelsel
Prof. dr. Ate van der Zee, vicevoorzitter Raad van Bestuur
  
11.00 Pauze
 
11.30 3 tips voor een betere verbinding tussen zorg en publieke gezondheid
Prof. dr. Gerard Molleman, manager Gezond Leven, GGD Gelderland Zuid (t/m januari) en bijzonder hoogleraar Persoonsgerichte preventie
  
12.05 Lessen uit de coronacrisis over obesitas en een gezonde leefstijl
Prof. dr. Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en stress hormonen
 
12.40 Preventie in de thuiszorg in de praktijk
 
13.15 Lunchpauze
 
14.15 Sessieronde: kies uw eigen sessie
 
15.00 Zaalwissel en korte pauze
 
15.15 Preventie in de GGZ en forensische zorg; investeren in de brede sociale basis
 
15.45 De visie van de verzekeraar 
 
16.15 Gezond burgerschap door technologie (bijdrage in het Engels)
Dr. Tamar Sharon, associate professor of Philosophy of Technology, Radboud Universiteit Nijmegen

16.45 Einde programma

Notities

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 799,- p.p. (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep

Website

https://www.zorgvisie.nl/congressen/dag-van-de-preventie-2021