3 maart 2021 9:00 - 16:00

Congres Seksueel Geweld

Seksueel geweld komt vaak voor. 11 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen tussen de 15 en 24 jaar geeft aan slachtoffer van seksueel geweld te zijn geweest. In de groep mensen tussen de 25 en 70 jaar zijn de percentages nog hoger: respectievelijk 13 procent en 42 procent (bron: ‘Seksuele gezondheid in Nederland 2011’ van Rutgers).

Seksueel geweld bespreekbaar maken
Seksueel geweld is een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Door de gevoelens van schuld en schaamte die slachtoffers ervaren, vragen ze niet snel om hulp. Ook angst, anderen niet lastig willen vallen met hun probleem en bagatellisering van het meemaken van seksueel geweld maken het soms moeilijk om het geweld bespreekbaar te maken.

Uit onderzoek van het Psychotraumacentrum UMC Utrecht bleek dat het gemiddeld een half jaar duurt voordat slachtoffers van seksueel geweld aan iemand vertellen wat er is gebeurd en een jaar voordat ze hulp zoeken. Tegen die tijd hebben ze vaak al last van klachten als een depressie of een posttraumatische stressstoornis

Wat leer je deze dag?
Tijdens het congres Seksueel Geweld gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

  • Waarom je anderen nodig hebt om achter de voordeur te komen.
  • Als je eenmaal binnen bent, hoe ga je dan het gesprek aan?
  • Een ervaringsdeskundige vertelt en geeft tips: wat gebeurde er achter mijn voordeur?
  • Seksueel misbruik bij mensen met een beperking: een ongemakkelijke waarheid.

Tijdens het gehele programma worden veel praktische voorbeelden gegeven, is er tijd voor interactie én is er volop ruimte om je uitdagingen en ervaringen te delen.

Programma

09.00 Ontvangst en registratie met koffie en thee
 
09.30 Opening
Merel van Dorp
 
09.45 Wanneer je anderen nodig hebt om achter de voordeur te komen
Debbie Maas
  
10.25 Plenaire lezing
Kim van Laar
 
 
10.55 Ochtendpauze
 
11.15 Wat gebeurde er achter mijn voordeur?
Iene Noorlander 
 
12.00 Lunch
 
13.00 Verdiepende kennissessies
 
14.30 Middagpauze
 
15.00 Hoe steun je als ouders je kind na seksueel misbruik?
Iva Bicanic
 
16.00 Einde

 

 

Notities

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij seksueel geweld. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD,  vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Tarieven
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
299,- per persoon (btw-vrij) | Collega tarief (vanaf 2e deelnemer) *
299,- per persoon (btw-vrij) | Abonnee tarief (abonnees Zorg+Welzijn) *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *

Website

https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/seksueelgeweld-maart-2021