16 oktober 2021 10:00 - 15:30

De betekenis van kindertekeningen en kinderspel

Doelgroep: Minimaal HBO-niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten, studenten vak therapie, vaktherapeuten. Ervaring met het werken met kinderen is een vereiste.

Tijdens de 3 lesdagen (16 oktober, 30 oktober, 20 november) wordt de theorie in overeenstemming gebracht met praktijkervaringen. Oefeningen in observeren en interpreteren van tekeningen. Het is ook mogelijk om meegebrachte tekeningen te bespreken.

Niet alleen tekeningen ook alle voorbeelden van spel kunnen ingebracht en besproken worden. Observeren, signalen herkennen en reageren.

Programma

Leerdoelen: 1. Leren kijken naar kindertekeningen en kinderspel en de betekenis begrijpen in de context van de psychologische ontwikkeling en de persoonlijke omstandigheden van het kind 2. Het leren herkennen van specifieke en symbolische betekenissen 3. Het leren herkennen van signalen die wijzen op een trauma of een ontwikkelingsachterstand Na afloop hebben de deelnemers meer zicht op de ontwikkelings psychologische en emotionele betekenis van kindertekeningen en kinderspel van 2 tot 14 jaar.

In de pauze wordt een praktijk opdracht gemaakt.

Verplichte literatuur: “Kinderen geven tekens”. Theresa Foks-Appelman, vanaf 4e druk. Eburon Delft.

Een onderdeel van de cursus is een huiswerkopdracht van een onderzoek naar de betekenis van een specifiek symbool (minimaal 4, maximaal 10 A4 pag. 12p Times,. 1,5 regelafstand). Digitaal inleveren uiterlijk 2 dagen voor de laatste les.

Notities

Maximaal 9 deelnemers

Accreditatie: Register Vaktherapie 24 punten

Kosten: € 375,-- Aanmelden: email naar theresa.foks@gmail.com met vermelding van adres en beroep.

Betaling: na aanmelding wordt de faktuur vanaf 1 september gestuurd.

Annuleren: kosteloos, tot 2 weken tevoren, daarna geen restitutie mogelijk.

Website

https://kindertherapie-foks.com/