18 oktober 2021 9:00 - 17:00

Mindfulness en Compassie bij Trauma (2 dagen)

In gelijk welk therapeutisch model kan men er niet omheen dat psychische problemen heel vaak een traumatische kern hebben. Trauma wordt reeds langer beschreven vanuit heel veel hoeken zoals de psychologie, de psychiatrie, de filosofie, de sociologie en zelfs tal van spirituele tradities. Voor wie in het werkveld staat blijken beschrijvingen vaak weinig praktische houvast te bieden en weinig instrumenten aan te reiken om effectief aan de slag te gaan. Het is de ervaring van veel therapeuten dat het spreken over trauma’s vaak onmogelijk is. Op een ander moment leidt het spreken tot een eindeloos en steriel herhalen van steeds dezelfde verhalen of tot zo’n intense overspoeling dat hertraumatisering dreigt. Veel getraumatiseerde mensen hebben verder het gevoel te stagneren en niet meer in verbinding te geraken met de anderen en de wereld. De laatste twintig jaar is er een enorme verruiming gekomen in onze kennis over trauma, vooral dan vanuit de neurobiologische hoek. Deze inzichten hebben alleen maar bevestigd dat de inwerking van een traumatische ervaring voor een groot deel een subcorticaal gebeuren is. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat veel zich afspeelt in het niet-talige register en dat de therapeutische interventies dus ook gebruik zullen moeten maken van niet-talige invalshoeken. Deze methodes maken gebruik van wat we zeer algemeen “lichaamsgerichte benaderingen” noemen. Gedurende de laatste jaren hebben wij een integratie gezocht van deze nieuwe inzichten in de bestaande praktijk van Mindfulness, Compassietraining en ruimer lichaamswerk zoals TRE. Deze zeer praktische benadering probeert de weg naar het vaak gevreesde en gewantrouwde lichaam weer te openen. Ook wordt geleerd om de

paradoxale angst en de onveiligheid die ontstaat bij het toelaten van liefde en vertrouwen te verdragen. Dat is een voorwaarde om verder aan de slag te kunnen gaan met de gevolgen van het trauma waar de taal eventueel een grotere plaats krijgt. In deze tweedaagse is het de bedoeling de theorie zo bevattelijk mogelijk te brengen om deze dan praktisch toe te passen. Voor meer info www.mbtt.be

Voor wie?

De workshop is geschikt voor alle hulpverleners die interesse hebben in de toepassing van mindfulness en compassie bij trauma. Enige voorkennis van mindfulness is zinvol maar geen vereiste. Deelnemers zijn bereid om deel te nemen aan ervaringsgerichte oefeningen.

 

Tijdsinvestering

Deze workshop bestaat uit twee dagen van 9u00 – 17u00

Overnachting in Hof van Zevenbergen

 

Data

Maandag 18 en dinsdag 19 oktober 2021

 

Locatie

Hof Zevenbergen

Kasteeldreef 22

2520 Ranst

 

 

Kostprijs

399 euro incl BTW

inclusief overnachting, ontbijt, 2 x warme lunch, avondmaal

Inschrijven

Je kan je inschrijven voor deze workshop tot en met 1 oktober 2021, en dit via e-mail : tanjadebacker@hotmail.com met vermelding van je naam en telefoonnummer, alsook bijzondere vragen of opmerkingen (vb maaltijden, kamers,…).

Het inschrijvingsgeld dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer van MBTT: BE76 7330 5807 0795 met vermelding van je naam en de studiedag. Je inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld gestort is op bovenvermeld rekeningnummer.

Na betaling ontvang je een bevestiging van je inschrijving via mail. Het maximum aantal deelnemers is beperkt.

 

Covid-19 We garanderen voldoende afstand tijdens de workshop, de overnachtingen zijn allen voorzien op een éénpersoonskamer. Wanneer de tweedaagse niet door kan gaan omwille van coronamaatregelen, wordt uw volledige inschrijvingsbedrag aan u terug gestort.

Annulatievoorwaarden Bij annulatie kan een deel van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald:
• minstens 6 weken op voorhand: 75% van het inschrijvingsgeld
• minstens 2 weken op voorhand: 50% van het inschrijvingsgeld

Minder dan 2 weken op voorhand kan een inschrijving niet meer geannuleerd worden, en is het volledige bedrag verschuldigd.

Website

www.mbtt.be