10 maart 2022 19:00 - 21:00

Leertherapie groepstraject

 

Waarom Leertherapie?

 

Als hulpverlener ontkom je er niet aan dat je tijdens jouw werk tegen eigen ‘patronen’ en projecties aanloopt. Dat kan leiden tot irritatie, onzekerheid, boosheid, vermoeidheid, enz. Leertherapie helpt je inzicht te krijgen in hetgeen jij gespiegeld krijgt van je cliënten. Bij welk appel reik je te veel uit? Wat heeft je irritatie je te vertellen over eigen verlangens en angsten. Welk ideaalbeeld heb je van jezelf als hulpverlener en wat doe je als je daar niet aan voldoet?

 

Je leert jouw eigen (onbewuste) reacties op cliënten te herkennen en krijgt handvatten hoe je er het meest adequaat mee om kan gaan.

 

Hoe werkt Leertherapie?

 

We gaan ervaringsgericht en actief aan de slag d.m.v. schemagerichte psychodrama. Schema’s zijn hardnekkige overtuigingen van jezelf en de ander, bijvoorbeeld: niemand is te vertrouwen (schema wantrouwen), ik hoor er niet bij (schema sociaal isolement) ik ben niet de moeite waard (schema minderwaardigheid) ik kan het niet (schema mislukken, falen), enz.

PraktijkKlees biedt Leertherapie zowel individueel als voor groepen aan. Een uniek aspect van groepstherapie is de steun en erkenning van andere deelnemers.

 

Voor wie is Leertherapie bestemd?

 

Elke hulpverlener komt in aanmerking voor dit aanbod, van verpleegkundige tot psychotherapeut. Voor vaktherapeuten levert het accreditatiepunten op, afhankelijk voor welk traject je kiest.

 

Groepstraject Leertherapie Bunnik (Utrecht)

 

Bij Leertherapie in groepsvorm ervaar je de kracht van de groep. We werken met schemagerichte psychodrama zodat je de mogelijkheid krijgt om vanuit verschillende perspectieven een persoonlijk thema te onderzoeken.
We werken met gesloten groepen van 5 deelnemers, gedurende 10 avonden. Deze bijeenkomsten duren 2 uur en vinden om de week plaats op donderdagavond. Het prettige aan het werken met een groep is de onderlinge herkenning.

 

Data Leertherapie

 

De eerstvolgende data zijn:
Leertherapie groepstraject start maart 2022
Data: Donderdagavonden: 10 en 24 maart, 7 en 21 april,, 12 en 19 mei, 2, 16 en 30 juni en 7 juli 2022
Tijd: 19: 00 tot 21:00 uur locatie Regulierenring 12 Bunnik
Kosten: € 565,- (vrijgesteld van btw) inclusief 1 uur individuele sessie voorafgaand aan de groep
Aanmelding of vragen: je kan contact opnemen via 06-272 811 52 of jolanda@praktijkklees.nl

 

Individueel traject

 

In dit traject zoom ik met je in op vragen als: Bij welk appel reik je te veel uit? Wat heeft je irritatie je te vertellen over eigen verlangens en angsten. Welk ideaalbeeld heb je van jezelf als hulpverlener en wat doe je als je daar niet aan voldoet?
We nemen de tijd om stil te staan bij thema’s uit je verleden die op dit moment belemmerend voor je zijn.

 

Ervaringsdeskundige Leertherapie

 

Als professional heeft Leertherapie mij geholpen om vanuit nieuwsgierigheid ook de positie van cliënt te ervaren. Naast persoonlijke groei, heeft dit voor een groot deel mijn werk als therapeut gevormd.

 

 

Data: Donderdagavonden: 10 en 24 maart, 7 en 21 april,, 12 en 19 mei, 2, 16 en 30 juni en 7 juli 2022

Tijd: 19: 00 tot 21:00 uur locatie Regulierenring 12 Bunnik

Kosten: € 565,- (vrijgesteld van btw) inclusief 1 uur individuele sessie voorafgaand aan de groep

Waar: Regulierenring 12 Bunnik

Accreditatie: 20 punten

Website

https://www.praktijkklees.nl/leertherapie