2 februari 2022

Congres Integrale Zorg 2022

Sinds maart 2020 leven wij in een bijzondere tijd. En in zo’n bijzondere tijd is het belangrijk om wendbaar en weerbaar te zijn op het persoonlijke vlak en ook op zakelijk terrein. Wendbaar en weerbaar te zijn door als zorgverlener met beide benen op de grond te staan, dat je in je praktijk zonder dwang of druk kunt nadenken, spreken en handelen, in het belang van de cliënt. Dan sta je als zorgverlener in je kracht. Dat komt het effect van je behandeling ten goede. Hoe doe je dat is de vraag…

actief aan de slag met uw weerbaarheid

Met het congres als aftap van een vierdaags virtueel evenement vol informatie, vol actie en vol momenten om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten.

De mogelijkheden en de kansen van zowel de complementaire als de integrale zorg op korte en op lange termijn worden onder de loep genomen.

Dit congres gaat over het belang van weerbaarheid in een bijzondere tijd, bekeken vanuit verschillend perspectief, namelijk:

  • als mens in de praktijk
  • als zorgvrager en zorgverlener
  • als integraal en complementair zorgveld

Het onderwerp is afgestemd met een aantal Patiëntenorganisaties en met FLICZ (Federatie Leefstijl Integrale en Complementaire Zorg).

Inès von Rosenstiel, René Benneker, Marinus Spreen, Catherine van Heest, Marinus Spreen, Chantal Walg, Linda Daniëls, Mirjam van der Vegt en Steven Laureys zorgen voor een gevarieerd programma.

Sprekers vormen een paraplu en verbinden regulier en complementair.   

Website

https://congresintegralezorg.nl/