29 januari 2022

Vaktherapie in de Welzijnszorg voor mensen met dementie

Therapeutisch programma voor dagbesteding/dagbehandeling voor mensen met beginnende dementie gebaseerd op inzichten uit;

  • belevingsgerichte zorg

  • kunstzinnig therapie 

  • de Validation Methode

  • levenslooppsychologie

Dit programma is een pilot. De deelnemers wordt gevraagd om enquêtes/lijsten in te vullen om de bruikbaarheid in de praktijk te meten. Inzichten die hieruit voortkomen zullen gebruikt worden om nieuwe verbeterde programma of werkwijze op te zetten.


De verwachting is dat het programma goed bruikbaar is ook voor ouderen in de somatische afdeling van verpleeghuizen.


Voor wie: voor sociaal pedagogische hulpverleners, activiteiten therapeuten, vaktherapeuten, ergotherapeuten en psychologen werkzaam in de ouderenzorg


Duur: totaal 6 bijeenkomsten op 6 zaterdagen in 2 blokken. (De blokken zijn uitzonderlijke te volgen)
Er zullen verschillende werkvormen toegepast worden.

Aanvang om 9.30 tot 16.30. Pauze totaal 1 uur.


Docent: Silvia Fiorini, oprichter en coördinator van Dagbesteding In het moment in Driebergen (2015)
Afgestudeerd beeldend therapeut HSLeiden (2010) 


Eerste Blok: zaterdag 29 januari, 12 februari, 26 februari 2022
Thema’s: Veiligheid, Structuur en Eigen Regie.
 
Tweede Blok: 26 maart, 9 april, 23 april 2022

Thema’s: Identiteit, Reminiscentie, Hier en nu

Locatie: Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 Driebergen

Kosten: per blok 225 euro

NVKT Accreditatiepunten: 18 AM per blok

Aan het einde van elk blok wordt een certificaat verstrekt die mogelijk bruikbaar is voor de registratie in de eigen vereniging

Voor meer informatie mailen naar: fiorini.silvia@gmail.com

Website

https://www.inhetmoment.nl/vaktherapie-in-de-welzijnszorg-voor-mensen-met-dementie/