25 januari 2022

Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2022

Wat zegt overprikkeling nu eigenlijk? Overprikkeling betekent dat stukjes informatie niet goed door de hersenen worden verwerkt. Mensen met bijvoorbeeld een hersenaandoening verwerken prikkels dus op een andere manier. Zo kunnen ze eerder en vaker overprikkeld raken dan andere mensen. Overprikkeling wordt gekenmerkt door een groot scala aan klachten en gaat vaak gepaard met hoofdpijn, vermoeidheid, stress, verminderde concentratie, slaapproblemen, onrust, en het overlopen van emoties.

Vandaag de dag is overprikkeling een veel voorkomend probleem waar meer aandacht voor zou moeten zijn in de maatschappij. Gelukkig vindt er steeds meer onderzoek plaats als het gaat over prikkelverwerking bij verschillende hersenaandoeningen. Dit zorgt voor meer begrip en kennis, hoe hier in de dagelijkse praktijk mee om te gaan, voor de zowel de professional als diegene die dagelijks kampt met overprikkeling.

We weten dat overprikkeling voorkomt bij verschillende stoornissen en/of aandoeningen. Graag willen we door middel van dit congres hier verder op ingaan. We gaan inzoomen op overprikkeling bij verschillende hersen- en psychiatrische aandoeningen. Wat is er tot nu toe bekend over overprikkeling in de wetenschap, en hoe gaan we er vandaag de dag in de praktijk mee om? Hoe wordt overprikkeling ervaren door ervaringsdeskundigen?

Het congres heeft als doelgroep psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, arbeidsdeskundigen en allen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling. Het belooft een zeer boeiend congres te worden met toonaangevende sprekers, waaronder wetenschappers uit diverse werkvelden, behandelaars en ervaringsdeskundigen. Het congres is ook online via livestream te volgen.

Programmacommissie

Prof. dr. Corina Greven
Hoogeleraar Environmental Sensitivity in Health, Radboudumc, Nijmegen; & Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Nijmegen.

Prof. dr. Judith Homberg
Hoogleraar translationele neurowetenschappen, Radboudumc, Nijmegen.

Prof. dr. Jan Buitelaar
Hoogleraar – Afdeling Cognitieve Neurowetenschappen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboudumc

Marjan Hof
Psychiatrisch verpleegkundige, eigenaar We-Fixx

Accreditatie

Accreditatie toegekend:

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

** SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.  Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijving

Deelname: € 305,- excl. btw per persoon

Ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen ontvangen 20% korting op de deelnameprijs

Collegakorting
Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier.

Website

https://sympopna.nl/events/nationaal-congres-overprikkeling-s2201-van-wetenschap-naar-praktijk