Commissie Evidentie

De commissie Evidentie bestaat uit in onderzoek geschoolde vaktherapeuten uit het werkveld en docenten. De commissie heeft de taak vaktherapeutische evidentie te verzamelen, te beoordelen en te beschrijven conform EBRO-standaarden. Het doel is evidentie beschikbaar te stellen aan het werkveld. Deze evidentie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het onderbouwen van producten en modulen en bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules.

De evidentie wordt gepubliceerd op deze website zodat zij voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast wordt de evidentie opgenomen in de te ontwikkelen matrix-vaktherapie. Deze matrix maakt inzichtelijk waar leemtes in het vaktherapeutisch onderzoek zijn en waar (vervolg)onderzoek geïnitieerd moet worden.

De commissie werkt in principe pro-actief, maar zal daar waar de maatschappelijke ontwikkelingen dat vragen, reactief evidentie verzamelen.

De commissies Onderzoek van de lidverenigingen ondersteunen de commissie Evidentie.

 

Handige documenten

Deel dit via: