FVB Kennisnetwerk Affectregulerende vaktherapie

In het belang van het creëren van vaktherapeutische ‘evidence based practice’ dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie (juni 2015) is hier op meerdere fronten mee bezig.
 

Activiteiten

Methode beschrijven
Tien vaktherapeuten (muziek en beeldend) hebben de ‘Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) voor de doelgroep kinderen (4-12 jaar) met een problematische gehechtheid’ beschreven als module+ in het format van de CPMO. Dit schrijfproces is in april 2016 afgerond en de modules zijn opgenomen in de FVB-databank. De volgende stap is om de module ook te beschrijven voor de doelgroep kinderen met een problematische gehechtheid, maar dan vanuit drama, PMT, dans en spel.

Het uiteindelijke doel is om de transdiagnostische methode Affectregulerende Vaktherapie te beschrijven voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar met gedrags- en emotionele problemen in het format van het NJI.
 

Onderzoek
Ten behoeve van de NJI-indiening richt het onderzoek zich als eerste op de procesevaluatie: doen de therapeuten wat er in de methode beschreven staat. Daarna zal effectonderzoek pas mogelijk zijn.
 

Samenstelling

Het multidisciplinair FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie bestaat uit een zeskoppig bestuur en een kring van vaktherapeuten van verschillende disciplines daar omheen. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar.

Het FVB Kennisnetwerk komt 2 keer per jaar bij elkaar waarbij de inhoud en kennisinnovatie centraal staat.  
 

Contact

Voorzitter: Winneke Rauh
Methode-ontwikkeling: Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt
Onderzoek: Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt

Meer informatie is te vinden op de website: www.affectregulerendevaktherapie.nl 

Deel dit via: