FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld

Het FVB Kennisnetwerk Forensisch werkveld is een netwerk binnen de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Het netwerk verenigt zoveel mogelijk vaktherapeuten uit het forensisch en justitieel werkveld. Het netwerk ondersteunt en geeft richting aan voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening door middel van expertise-uitwisseling. Onderdeel hiervan is de netwerkdag die ieder najaar georganiseerd wordt.  
 

Samenstelling

De coördinatie van het netwerk ligt bij het bestuur. Sinds begin 2019 kent het bestuur een nieuwe samenstelling, bestaande uit: Esther Blom, Simone Pouwels, Rob Jenneskens, Nienke Straalman, Simone Pouwels, Romy van Vulpen, Gemmy Willemars, Maaike Janssen, Yvon Westerveld en Janine van Harselaar. Hiermee zijn de vaktherapieën (muziek, drama, pmt en beeldend) vertegenwoordigd.

 

Activiteiten

Organiseren van een jaarlijkse studiedag
Uitbrengen van 2 à 3 nieuwsbrieven per jaar
3 á 4 keer per jaar vergaderen
Beheren en actualiseren van het adressenbestand van vaktherapeuten in het forensisch werkveld
 

Contact 

Algemeen e-mailadres: netwerkforensischevaktherapie@gmail.com

E-mailadres voorzitter: j.v.harselaar@dji.minjus.nl