Meerjaren beleidsplan

Als FVB hebben we een meerjaren beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2016-2020. Er is voor gekozen om dit op één A4 te zetten. Dit betekent dat er beperkte ruimte is, wat leidt tot een focus op bepaalde doelen. Vervolgens zijn er een aantal strategieën beschreven om deze doelen te kunnen behalen. Eén strategie kan een bijdrage leveren aan het behalen van meerdere doelen. Daarna is concreet de fasering in tijd aangegeven en vindt je de verschillende actieplannen die uiteindelijk helpen om de doelen te halen. Achter elk actieplan is aangegeven welke rol de FVB hierin heeft: die van vertegenwoordiger, aanjager, kennisondersteuner/consultant of een uitvoerende rol. Het meerjaren beleidsplan kun je hier vinden. 

Deel dit via: