Vul de enquête over het Zorgprestatiemodel nu in!

07 december 2021

Op 15 september heeft de FVB i.s.m. de Nederlandse Zorgautoriteit, de commissie loondienst en de commissie VVT een webinar georganiseerd over het Zorgprestatiemodel. (ZPM) Dit model is een nieuwe bekostigingssystematiek dat vanaf 1 januari in werking zal treden in de GGZ en de FZ voor 18 jaar en ouder. Je hebt hier al veel over kunnen lezen op de website van de FVB. Sinds kort is er een pagina toegevoegd aan de FVB – site waarop je het webinar maar ook veel andere info kan vinden.

Waarom dan toch deze enquête?

Na het webinar hebben verschillende leden naar ons gereageerd dat hun leidinggevenden hebben medegedeeld dat er wel degelijk bezuinigingen als gevolg van de invoering van deze systematiek zitten aan te komen, die ook de vaktherapeuten zullen treffen. Als FVB willen we uiteraard ook hierin jullie belangen behartigen. Eén van de zaken die ons op dit moment verontrust is de zogenaamde vierminuten-gemiddelde per patiënt en per dag in de instellingen. Dat betekent per verblijfsdag in een fz- of ggz kliniek dat er gemiddeld vier minuten per dag en per patiënt wordt berekend, gebaseerd op wat afgelopen jaren aan vaktherapie is gedeclareerd. Hierdoor is vaktherapie een vast onderdeel van de prijs van een verblijfsdag in een kliniek en hoeft er niet afzonderlijk gedeclareerd te worden. De vraag nu is of daarmee straks vaktherapeuten even veel tijd overhouden voor behandeling als voorgaande jaren. De overgang van het DBC-systeem naar het Zorgprestatiemodel moet immers volgens de Nederlandse Zorgautoriteit budgettair neutraal verlopen. Vandaar dat we iedereen nadrukkelijk willen vragen om deze enquête in te vullen zodat wij ons werk voor jullie goed kunnen doen. Hoe hoger de respons hoe groter de betrouwbaarheid. En op basis van deze enquête gaan we in gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit, de Nederlandse GGZ en andere partijen in de zorg.

Voor wie is deze enquête bestemd?

Voor iedereen die in de GGZ of in de Forensische Zorg met volwassenen werkt. Deze enquête is bestemd voor vaktherapeuten die in loondienst, als zzp'er of als vrijgevestigde werken. Willen jullie zo vriendelijk zijn om deze enquête uiterlijk 13 december in te vullen?

Namens de FVB 

Terenja Dors (bestuurslid belangenbehartiging DB) Henk Aartsma (de commissie Loondienst) Hennie Zoontjes (manager externe betrekkingen FVB)

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht