Online sessie Generieke module Vaktherapie: ontwikkelingen en uitkomsten achterbanraadpleging op woensdag 26 januari 2022

16 december 2021

Omdat het FVB-congres vanwege de coronamaatregelen is komen te vervallen, organiseren we dit jaar een reeks online sessies voor jou als vaktherapeut. De laatste sessie gaat over de Generieke module Vaktherapie en staat gepland op woensdagavond 26 januari 2022.

In deze online sessie praten we jullie bij over de ontwikkelingen rondom de Generieke module Vaktherapie (GMVT). De herziening hiervan staat gepland voor 2022. In aanloop daar naar toe hebben we via diverse activiteiten input verzameld voor de herziening van de GMVT. Doel hiervan is dat de GMVT steeds beter het werkveld van vaktherapeuten representeert en ook steeds beter onderbouwd wordt door onderzoek.

We presenteren in deze online sessie onder andere de uitkomsten van de achterbanraadpleging die de projectgroep GMVT dit voorjaar heeft gehouden en die door ruim 800 vaktherapeuten is ingevuld. Ook zullen we de voortgang van het N=1 onderzoek bespreken.

Verder gaan we met jullie in gesprek over de kernelementen van de verschillende disciplines en inventariseren we graag jullie visie op transdiagnostisch werken binnen vaktherapie.

We nodigen je van harte uit om ook aanwezig te zijn bij deze online sessie op woensdag 26 januari 2022. Vanaf 19.15 uur kun je inloggen. De sessie start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Je kunt je hier aanmelden. Er kunnen maximaal 150 mensen bij aanwezig zijn, dus wees op tijd met aanmelden. Dit kan tot en met 24 januari 2022. Zorg dat je ingelogd bent als je je aanmeldt.

De dag voordat de sessie plaatsvindt ontvang je van ons een link om in te loggen bij de online sessie. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met deze sessie ronden we de reeks online bijeenkomsten af die we hebben georganiseerd omdat het FVB-congres is komen te vervallen. De sessies die al hebben plaatsgevonden kun je hier terugkijken.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht