De Nederlandse GGZ roept leden op om het Zorgprestatiemodel correct in te voeren

27 januari 2022

Uit de onlangs gehouden enquête over het Zorgprestatiemodel bleek dat er veel ongerustheid is bij jullie over de toepassing van het Zorgprestatiemodel in de GGZ-instellingen. De FVB heeft deze signalen doorgegeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit en de GGZ-instellingen. De Nederlandse GGZ roept de instellingen op om het Zorgprestatiemodel correct toe te passen bij de vatkherapeuten.  De implementatie van het Zorgprestatiemodel mag niet ten koste gaan van de uren bestemd voor vaktherapie. Het is goed om het management en de directe leidinggevenden van de instellingen waar jullie werkzaam zijn, waar nodig ook op de hoogte te stellen van onderstaand bericht.

Vaktherapie tijdens verblijf

In het ZPM is een stap gezet naar meer integrale tarieven. Vaktherapie en dagbesteding hoeven tijdens opname niet meer geregistreerd te worden. Dit scheelt registratie. Uitgangspunt van de implementatie van het ZPM is dat de bekostiging veranderd, maar de zorg inhoudelijk niet.

 Integraal tarief betekent ook dat er een gemiddeld aantal minuten, per patiënt, per ligdag zijn opgenomen in het tarief zodat deze vorm van behandeling en begeleiding wel worden bekostigd. Dit gemiddelde is gebaseerd op de registratie van afgelopen jaren die is aangeleverd aan het DIS van de NZa. Het is een gemiddelde, dus voor sommige patiënten/ dagen/ programma’s zal is dit te weinig, en voor andere te veel.

 Via de vereniging van vaktherapeuten komt het signaal dat behandelprogramma’s op klinische afdelingen worden aangepast en vaktherapeuten minder uren kunnen werken omdat vaktherapie niet betaald zou worden. Dit is dus een onjuiste uitleg van de impact van Zorgprestatiemodel. Ook is het niet de bedoeling dat de gemiddeld aantal minuten waarmee in de tarieven is gerekend als zorginhoudelijke norm wordt gebruikt. Omdat de vereniging van vaktherapeuten signalen heeft gekregen dat dit wel gebeurt, is zij in gesprek gegaan met de NZa. De NZa heeft hier aangegeven dat bij concrete signalen zij hier een circulaire over zal opstellen en over kan gaan tot handhaving.

 Wij adviseren u dat als in uw organisatie structureel meer vaktherapie wordt geleverd dan in de tarieven is opgenomen, dit bespreekbaar te maken in uw gesprekken met zorgverzekeraars

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht