Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ

23 november 2017

In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van Federatie Beroepsorganisaties (FBZ), die namens de FVB onderhandelt over de Cao's, een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren.

Meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan 
Nieuw is dat de cao nu expliciet vermeldt dat de werkgever grote waarde hecht aan duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat in deze cao is opgenomen dat de werkgever samen met de werknemer zorgt draagt dat er een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld. Hierin wordt functiegerichte scholing en scholing gericht op blijvende inzetbaarheid opgenomen. Werknemers kunnen daarnaast nog steeds een zelfstandig scholingsverzoek indienen.

Hoe werkt de procedure van een scholingsverzoek?
Binnen één maand nadat een scholingsverzoek is ingediend, moet de werkgever aangeven of het verzoek is toe- of afgewezen. Bij afwijzing kun je een beroep doen op de klachtencommissie. Heeft de werkgever in het jaar waarop het scholingsverzoek betrekking heeft, géén scholingsplan en/of -budget opgesteld, dan wordt het individuele verzoek in principe toegewezen. Het verzoek zal worden toegewezen, als het verzoek gericht is op functionele scholing of blijvende inzetbaarheid. Mocht een verzoek wel aan deze voorwaarden voldoen, maar financieel niet haalbaar zijn, dan kan de werkgever besluiten het verzoek af te wijzen.

Samen aan de slag 
Met deze aanvullende bepalingen is de werkgever gebonden om serieus om te gaan met scholingsverzoeken en samen met de werknemers te werken aan een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan.

Meer weten? Bekijk hoofdstuk 11B over scholing in de Cao GGZ op www.fbz.nl

bron: www.fbz.nl  

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht