Organisatie

We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn zeven beroepsverenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen voor/van

  • Beeldende Therapie
  • Danstherapie
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • Psychomotorische Therapie
  • Psychomotorische Kindertherapie
  • Speltherapeuten

 

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt op afstand. Het AB bestaat uit de voorzitters van de lidverenigingen aangevuld met een drietal deskundige leden die op persoonlijke titel benoemd zijn en als werkgebied Organisatie en financiën, Belangenbehartiging respectievelijk Kennisinnovatie hebben. Dit drietal vormt het Dagelijks Bestuur (DB). Zie hieronder ook het organisatieschema.

 

Leden Dagelijks bestuur (DB)

Irène Verkuylen
Voorzitter (algehele leiding)
fvb.voorzitter@vaktherapie.nl
T: (06) 24 63 47 16

Annemarie Abbing
Kennisinnovatie
fvb.kennisinnovatie@vaktherapie.nl 
T: (06) 48 13 37 16

Terenja Dors
Belangenbehartiging
fvb.belangenbehartiging@vaktherapie.nl
T: (06) 26 04 33 37
 

FVB-bureau

Het FVB-bureau voert het beleid uit op basis van de vastgestelde beleids- en jaarplannen. Het bureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie en samen met het Dagelijks Bestuur voor de externe vertegenwoordiging van de FVB. Daar waar nodig worden de verenigingen geraadpleegd en/of worden er commissies of werkgroepen ingesteld voor specifieke onderwerpen.

Medewerkers FVB-bureau

Irene Rentenaar
Directeur 
i.rentenaar@vaktherapie.nl
T: (06) 41 06 52 64
Bereikbaar: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Hennie Zoontjes
Manager Externe Betrekkingen
h.zoontjes@vaktherapie.nl
T: (06) 27 16 84 81
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag(ochtend)

Susanne van der Lugt
Communicatie
s.vanderlugt@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
M: (06) 24 67 56 43
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag

Leonie Bosklopper
Office medewerker
info@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag

Aukje Keijser
Office medewerker
info@vaktherapie.nl
T: (030) 28 00 432
Bereikbaar: maandag, dinsdag, vrijdag

 


 

Deel dit via: