Personeelsadvertentie plaatsen

We kunnen je vacature gratis plaatsen op onze website onder ‘Vacatures’. De bezoekers van onze website zijn leden van de aangesloten beroepsverenigingen. De kans op reacties van therapeuten met een officieel erkende opleiding is hierdoor groter dan bij werving via algemene vacaturesites. 

Denk bij het opstellen van de vacaturetekst aan de volgende zaken:

  • Juiste functiebenaming
    De term ‘creatief therapeut’ wordt niet meer gehanteerd sinds het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) de beroepenstructuur voor beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheid opnieuw heeft vastgesteld in 2006. Juiste benamingen zijn vaktherapeut of specifiek: beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut, muziektherapeut, psychomotorisch therapeut, psychomotorisch kindertherapeut of speltherapeut. 
  • Juiste inschaling
    We adviseren om erkende vaktherapeuten in te schalen in FWG schaal 55.
  • Korte functieomschrijving - niet vanuit 'wij/ons' geschreven, de FVB zoekt geen medewerker.
  • Locatie
  • Sluitingsdatum van reageren

Je kunt de vacaturetekst mailen als Word-bestand naar info@vaktherapie.nl onder vermelding van ‘Vacature’ + functietitel (bijv. speltherapeut/psychomotorisch therapeut/etc.). 

Zie ook: vacatures
Deel dit via: