Jouw bijdrage in het Tijdschrift voor vaktherapie?

Zonder de inbreng van vakgenoten kan de redactie geen tijdschrift maken. De redactie nodigt je dan ook van harte uit om een bijdrage te leveren aan het Tijdschrift voor vaktherapie.                                Het Tijdschrift biedt jou als vaktherapeut een mooie plek voor een waardevolle bijdrage waar je ook andere vaktherapeuten mee kan inspireren. Als je lid bent van je beroepsvereniging ontvang je            als dank voor je inzet registratiepunten. 

Naast artikelen die direct over vaktherapie gaan, zijn ook bijdragen welkom die bijvoorbeeld ontwikkelingen in de ggz behandelen of die een psychologische theorie verhelderen waar vanuit vaktherapeuten zouden kunnen werken. Bijdragen kunnen een wetenschappelijk karakter hebben, casuïstiek betreffen of bijvoorbeeld een boek bespreken. Kijk bij de richtlijnen voor meer informatie.

De redactie gaat ervan uit dat je jouw inzending of een sterk gelijkende tekst niet tegelijkertijd elders aanbiedt of dat deze stilzwijgend elders is gepubliceerd. In bijzondere gevallen kan de redactie beslissen toch een reeds gepubliceerd artikel in het Tijdschrift voor vaktherapie te publiceren,                                                        bijvoorbeeld omdat de publicatie voor vaktherapeuten bijzonder de moeite waard is.  

Je kunt je bijdrage voorzien van naam, adres, e-mail en telefoonnummer sturen naar tijdschrift@vaktherapie.nl

Algemene procedure

De redactie beoordeelt iedere ingestuurde bijdrage. Bijdragen zijn meestal niet in één keer af: gewoonlijk wordt de auteur gevraagd om zijn of haar bijdrage stilistisch en inhoudelijk nog wat aan te scherpen. Iedere auteur ontvangt na publicatie een bedankexemplaar van het tijdschrift en een pdf van het gepubliceerde artikel.

Richtlijnen voor bijdragen

Hieronder vind je richtlijnen voor de verschillende soorten artikelen, naast de procedure, kwaliteitscriteria en de richtlijnen voor bronvermelding (APA). 

Handige documenten

Deel dit via: