onderzoek

 1. 02 juni 2020
  Meten in de praktijk: voor onderbouwing van vaktherapie en voor jezelf om bij te sturen
  Alweer 2 jaar geleden is 'Meten in de praktijk' gestart. Omdat er veel veranderd is en er veel nieuwe vaktherapeuten bij zijn gekomen, willen we dit graag nog een keer onder de aandacht brengen.  Als individuele therapeut wil je weten hoe goed je behandeling werkt voor een individuele cliënt. Niet alleen door je persoonlijke...
 2. 12 september 2019
  Subsidie voor onderzoek naar schematherapie
  Werk jij in een klinische setting en wil je (kleinschalig) onderzoek doen naar schematherapie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.  De Vereniging voor Schematherapie (VSt) stelt vanaf 2019 elk jaar een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor subsidie aan professionals die binnen de geestelijke gezondheidszorg...
 3. 18 juli 2019
  Onderzoeksonderwijs verduurzamen op het gebied van vaktherapie
  Het ministerie van OCW heeft onlangs een project gehonoreerd waardoor we het onderzoeksonderwijs op het gebied van vaktherapie binnen het bachelorniveau verder kunnen verduurzamen. Het doel van het project is om dit onderzoeksonderwijs open en online te delen, de kwaliteit hiervan te borgen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Dit zal...
 4. 27 juni 2019
  Projectvoorstel 'Evidence Gap Map Vaktherapie' voor de forensische jeugdzorg goedgekeurd!
  Onder leiding van Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie, is een projectvoorstel ingediend ten behoeve van de call 'Inventarisatie literatuur en onderzoeksbehoeften vaktherapie'. Het voorstel is getiteld 'Evidence Gap Map Vaktherapie'. Inmiddels is dit voorstel goedgekeurd en kan het project uitgevoerd worden. Het project...
 5. 26 juli 2018
  Oproep: cliënten gezocht voor onderzoek naar de kracht van vaktherapie
  Heb jij een cliënt tussen de 18 en 65 jaar die wil deelnemen aan een onderzoek naar de kracht van vakhterapie? Onze stagiaire Esmee is bezig met haar afstudeeronderzoek naar de profilering van vaktherapie zodat we vaktherapie steeds beter op de kaart kunnen zetten. Ze heeft voor dit onderzoek 15 (ex-)cliënten nodig die haar...
 6. 05 oktober 2017
  Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie
  Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft Susan van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie. Het is binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De bijzondere leerstoel is tot stand gekomen in nauwe...
 7. 13 juli 2017
  Onderzoek van NJi naar effectiviteit vaktherapie bij kinderen en jeugdigen
  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de resultaten van een eigen onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapie bij kinderen en jeugdigen gepubliceerd. We hebben als FVB met het NJI afgesproken dat als er onderzoek over het hoofd is
  gezien, we dit alsnog kunnen inbrengen en zij dit zullen beoordelen. We...
 8. 08 juni 2017
  Jeugdprofessionals gezocht voor onderzoek over effectieve interventies
  Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van effectieve interventies voor de volgende problemen: angst, depressie, gedragsproblemen, ADHD, sociale weerbaarheid, opvoedonzekerheid en ernstige opvoedproblematiek. De uitkomsten van deze studies zijn vanaf 2019 beschikbaar voor alle professionals die...
 9. 11 mei 2017
  Hogescholen bundelen onderzoek naar vaktherapie in Coöperatie KenVaK
  De hogescholen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool hebben besloten om intensiever samen te werken op het gebied van vaktherapie. Hiertoe hebben ze de nieuwe Coöperatie KenVaK opgericht. Naar verwachting kunnen door deze vorm van samenwerking meer mensen met psychische problemen...
 10. 29 maart 2016
  Hevige stress in vroege jeugd laat schadelijke sporen na in DNA
  Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat blootstelling aan hevige stress zoals emotionele verwaarlozing, fysiek of verbaal geweld in de vroege jeugd sporen nalaat in het DNA. Deze moleculaire veranderingen vergroten de kwetsbaarheid voor stress op volwassen leeftijd. Voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische...
 11. 05 september 2013
  Rapport NVvMT marktonderzoek 2013
  Muziektherapeuten in Nederland:  Onderzoek naar het aantal actieve muziektherapeuten en de rol van professionele verwijzers.