coronacrisis

 1. 03 juli 2020
  Onderzoek naar impact coronacrisis op professionals
  Ook op jou als vaktherapeut zal de coronacrisis impact hebben gehad. Wat zijn de gevolgen op jouw werk en de werkbeleving als professional die hulp, zorg en ondersteuning geeft bij psychosociale of psychische problemen? Is de werkdruk toegenomen of juist niet? Kun je de zorg bieden die jij voor jouw cliënten nodig...
 2. 01 juli 2020
  RIVM advies voor zingen
  RIVM heeft een adviesdocument opgesteld om veilig te kunnen zingen op 1,5 meter afstand. Het document is opgesteld na voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met Virmus.nl.  In de kern gelden de volgende maatregelen: - houd 1,5 meter afstand en stel je bij voorkeur op in zigzagpositie. In muziektherapie hebben...
 3. 15 juni 2020
  Tips voor verantwoord zingen in de muziektherapie
  Een tijd geleden plaatsten we al een nieuwsbericht over de veiligheid van zingen in de muziektherapie. We hebben hiervoor destijds contact gehad met het RIVM.  Aanvullend delen we dit document vanuit Koornetwerk Nederland. In dit protocol wordt geadviseerd om vooralsnog in kleine groepen te blijven zingen, 3 meter afstand...
 4. 12 juni 2020
  Vaktherapie in een digitale wereld: wil jij hier een column over schrijven?
  Vaktherapie in een digitale wereld: hier gaat het themanummer van het Tijdschrift voor vaktherapie over. In deze tijden van corona heb je zelf waarschijnlijk ook te maken gehad met online therapie. En misschien heb je wel ervaring met de inzet van andere digitale middelen in jouw werk. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen in de vorm van...
 5. 22 mei 2020
  Update 22-05-2020: Muziektherapie en Coronamaatregelen
  Kan ik nog veilig zingen in de muziektherapie? De afgelopen week verschenen er nieuwsberichten over het mogelijke verhoogde risico tijdens koorzingen. Vanzelfsprekend riep dit vragen op bij ons en verschillende leden. Kunnen we nog veilig zingen met onze cliënten tijdens muziektherapie? Om deze vraag beantwoord te krijgen hebben we deze...
 6. 15 mei 2020
  Declareren van niet-geleverde pgb-zorg vanwege de coronacrisis
  Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS het mogelijk gemaakt dat budgethouders declaraties voor niet-geleverde zorg kunnen indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat de budgethouder bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar...
 7. 12 mei 2020
  EMTC Music Connects Us - The use of music and the role of music during a pandemic crisis situation
 8. 11 mei 2020
  Update: Muziektherapie en corona-maatregelen
  Vorige week dinsdag werd bekend dat de maatregelen rondom het Coronavirus worden versoepeld. Goed nieuws! Maar het brengt ook nieuwe onzekerheid met zich mee. Hoe ga ik als muziektherapeut om met de nieuwe richtlijnen en maatregelen? Als beroepsvereniging willen wij graag benadrukken om alert te blijven. Het virus is de wereld nog niet uit en...
 9. 09 mei 2020
  Vragenlijst vrijgevestigde vaktherapeuten in verband met steunmaatregelen - deadline zondag 17 mei
  Als FVB signaleren we dat veel vrijgevestigde vaktherapeuten tussen de wal en het schip vallen als het gaat om de steunmaatregelen die er zijn om deze coronatijd door te komen. We hebben inmiddels een gesprek met VWS gehad hierover. Ook willen we aan tafel met andere partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse...
 10. 01 mei 2020
  Muziektherapie in Corona-tijd
 11. 30 april 2020
  Steunmaatregelen vrijgevestigde vaktherapeuten - update
  Vorige week berichtten we over de brief die we naar VWS gestuurd hebben in verband met de steunmaatregelen waarbij vrijgevesgtigde vaktherapeuten vaak tussen de wal en het schip vallen. Naar aanleiding van deze brief heeft VWS nog wat aanvullende vragen gesteld en zal op korte termijn een overleg gepland worden tussen VWS en ons als FVB.  ...
 12. 30 april 2020
  Wat doet de FVB voor jou tijdens de coronacrisis als je in loondienst bent?
  Ben je in loondienst, dan heb je natuurlijk te maken met je werkgever. Maar als FVB komen we ook op voor jouw belangen als vaktherapeut. 
    FBZ FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals waar wij als FVB bij zijn aangesloten samen met 22 andere beroepsverenigingen. Zij komen namens ons op voor jouw belangen. Wij hebben...
 13. 23 april 2020
  Steunmaatregelen voor jou als vrijgevestigd vaktherapeut
  Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten grotendeels stil komen te liggen en zijn inkomsten grotendeels weggevallen. Het geheel aan rijksregelingen en de continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars zijn op dit moment niet genoeg om de continuïteit van vrijgevestigde vaktherapeuten te...
 14. 09 april 2020
  Vul de enquête in over online vaktherapie!
  De coronacrisis zorgt ervoor dat de gezondheidszorg zich op dit moment in grote mate online afspeelt. Ook als vaktherapeut heb je hiermee te maken. Suzanne Haeyen en Jackie Heijman van het Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een korte vragenlijst opgesteld om naar...
 15. 08 april 2020
  FVB-statement Steunmaatregelen voor de vaktherapeut
  De uitbraak van het coronavirus raakt de samenleving hard. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop zorg kan worden verleend. Door de landelijke noodmaatregelen is reguliere zorg door vrijgevestigde vaktherapeuten en andere zorgverleners grotendeels stil komen te liggen. Direct patiëntencontact is sterk beperkt. Hierdoor dreigt de...
 16. 02 april 2020
  Richtlijn ggz en COVID-19 (corona)
  De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn ggz en COVID-19 (corona) opgesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn...
 17. 31 maart 2020
  Coronavirus: alle informatie vind je op fvb.vaktherapie.nl/coronavirus
  Het coronavirus beïnvloedt jouw dagelijkse werk als vaktherapeut. Hoe houd je een relatie met de cliënt in stand? Hoe kun je jouw behandelingen op een alternatieve manier door laten gaan? En is dat wel volgens de geldende privacy-richtlijnen? Misschien heb je vragen op arbeidsrechtelijk vlak (mag jouw werkgever je verplichten op een...