Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

 1. 17 juni 2019
  Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland
 2. 15 januari 2019
  Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg gelanceerd: Akwa GGZ
  Vanaf 15 januari 2019 bundelen patiënten, hun naasten en zorgprofessionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Dit gebeurt concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitsstandaarden,...
 3. 05 juni 2018
  Generieke module Vaktherapie aangeboden voor Register Zorginstituut Nederland
  De kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) worden 18 juni aanstaande aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. Hieronder valt ook de Generieke module Vaktherapie. Eind 2013 werd het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz opgericht door MIND Landelijk...
 4. 18 september 2017
  Maak kennis met de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules op het 'Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz'
 5. 26 juni 2017
  Generieke module Ziekenhuispsychiatrie vraagt om 6 aandachtspunten
  Inmiddels is de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie gepubliceerd. Hierin hebben we ook als FVB geparticipeerd. Deze module vervult de wens om de kwaliteit te verbeteren voor alle patiënten die naast hun lichamelijke aandoening een psychiatrische stoornis of gedragsprobleem hebben. Dat zijn er veel: bij ten minste 25% van...