Jeugdhulp

 1. 23 juni 2020
  Trots op jouw werk als vaktherapeut in de jeugdhulp? Draag het uit met het polsbandje #ikbendaar!
  Al jaren ligt de jeugdhulp onder vuur. Met de actie #ikbendaar kun je als vaktherapeut laten zien dat je trots bent op jouw werk in de jeugdhulp. Want jeugprofessionals zoals jij zijn daar als het verschil gemaakt moet worden voor kinderen en jongeren. Om dat verschil te kunnen maken is het ook belangrijk dat jeugdprofessionals gezien...
 2. 16 juni 2020
  Inkoop van vaktherapie door gemeenten: factsheet met vraag en antwoord van de VNG
  Graag brengen we nog een keer het factsheet van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeeenten) onder de aandacht. In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de...
 3. 03 april 2020
  Namens de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!
    Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu! Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. Wij als...
 4. 20 maart 2020
  Effectief werken in de jeugdsector: producten over alliantie, cliënt- en professionalfactoren
  KenVaK heeft geparticipeerd in het ZonMw-programma 'Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren'. Binnen dit programma stonden de werkzame factoren binnen de jeugdsector centraal. Onlangs werden inzichten en aanbevelingen van deze studies gebundeld en wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld,...
 5. 06 december 2019
  Oproep vaktherapeuten voor de landelijke Schrapweek Jeugd
  Ben jij ook veel tijd kwijt aan administratie? Dit kan zorgen voor een hogere werkdruk en het kan negatieve gevolgen hebben voor het plezier dat jij in je werk hebt. Het actieplan [Ont]Regel de Zorg heeft als doel dat zorgprofessionals zoals jij minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse werk en meer tijd hebben voor de...
 6. 21 november 2019
  Vvt-er in de jeugdhulp? Laat je horen om zo de jeugdhulp te verbeteren!
 7. 24 september 2019
  Vaktherapie en inkoop jeugdhulp door gemeenten: factsheet VNG met vraag en antwoord beschikbaar
  In de praktijk blijken gemeenten de wet- en regelgeving niet altijd op de juiste manier toe te passen als het gaat om inkoop van vaktherapie in het kader van jeugdhulp. Hierdoor is het voor vaktherapeuten soms lastig om voet aan de grond te krijgen. Als FVB hebben we ons ingezet om hierover meer helderheid te creëeren richting...
 8. 10 september 2019
  NJI presenteert visie op effectieve jeugdhulp
  Kinderen, jongeren en ouders moeten wanner nodig passende en werkende hulp krijgen. Gemeenten, jeugdhulporganisaties en jeugdprofessionals moeten hier samen voor zorgen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt dat gemeenten en jeugdhulporganisaties met elkaar in gesprek gaan over de toepassing van bewezen effectieve...
 9. 18 juli 2019
  FVB in gesprek met FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn over de jeugdhulp
  Op 12 juli 2019 hebben Terenja Dors (bestuurslid FVB, portefeuille belangenbehartiging) en Bob Spijker (FVB-JET) een gesprek gehad met de vakbonden FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn/Jeugdzorg over de problemen binnen de jeugdhulp die ook vaktherapeuten raken. In eerste instantie was het doel om bij FNV Zelfstandigen aandacht te...
 10. 25 juni 2019
  Vakmanschap voor jeugdprofessionals
  Jeugdzorg Nederland, Associatie voor Jeugd, Associatie Wijkteams en NJi hebben in maart een inspiratiesessie georaniseerd over vakmanschap. Bestuurders, beleidsmakers en jeugdprofessionals kwamen bij elkaar.  Of je nu generalist bent of specialist, in een vrijwillig of gedwongen kader je vak uitoefent, de transformatie en het...
 11. 22 augustus 2017
  Enquête voor evaluatie van de Jeugdwet
  Ben jij professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Of doe je werk dat (deels) valt onder de Jeugdwet, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg? Geef dan jouw mening over de effecten van de Jeugdwet! Op verzoek van het Ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet. Het doel hiervan is vooral om de...
 12. 11 juni 2019
  FVB ondertekent Manifest voor het Kind
  Een op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen in het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig. Wij maken ons als FVB samen met andere partijen zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod, de beschikbaarheid ervan en de...
 13. 11 juni 2019
  Vertelpunt verzamelt ervaringen met jeugdhulp om van te leren en verbeteren
  Sinds 2015 vallen kinderen die ondersteuning, zorg of bescherming nodig hebben onder de Jeugdwet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma Zorg voor de Jeugd gestart. Samen met ouders, belangenbehartigers, zorgaanbieders en gemeenten wordt gekeken hoe de uitvoering van de Jeugdwet beter kan. Hiervoor zijn de...
 14. 08 oktober 2018
  Regiobijeenkomsten over professionalisering Jeugdhulp: praat je mee?
  Wat is nodig om de kwaliteit in de jeugdhulp te kunnen (blijven) bieden? PJ&J (Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming) organiseert 3 regiobijeenkomsten voor professionals, aanbieders, gemeenten en cliënten om hier verder op in te gaan.  De bijeenkomsten zijn gepland op: 18 oktober 2018 in Zwolle 30...
 15. 16 juli 2018
  Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) komt met app en met film
  Veel vaktherapeuten werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) krijgen thema’s rondom professionalisering vorm. Er is nu ook een app waar je alle tips op één plek terug kunt vinden: de app Professionalisering jeugdhulp. De app is bedacht...
 16. 21 november 2017
  Brandbrief aan Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Vaktherapeuten lopen al ruim twee jaar aan tegen hardnekkige problemen bij veel gemeenten in Nederland. Vaktherapie is vaak onbekend bij ambtenaren en wijkteams. Het is hierdoor niet altijd vanzelfsprekend dat gemeenten vaktherapeuten contracteren of via een PGB vergoeden. Daarnaast stellen gemeenten aanvullende...
 17. 21 maart 2017
  Samenwerking binnen brede jeugdhulp: presenteer jouw initiatief in het kader van kennisdeling
  Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking...