cao jeugdzorg

 1. 10 oktober 2019
  Cao-akkoord voor de jeugdzorg
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. De FBZ behartigt de werknemersbelangen namens vaktherapeuten en andere (para)medische beroepsgroepen. Het gaat hierbij ook om de verschillende cao's waar je als vaktherapeut onder kunt vallen. FBZ heeft met de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland gesproken over een nieuwe cao Jeugdzorg met...
 2. 17 september 2019
  FBZ roept werkgevers jeugdzorg op om goed werkgeverschap te tonen
  Als FVB voeren wij zelf geen cao-onderhandelingen. Dit doet de FBZ namens ons en de andere partijen die bij de FBZ zijn aangesloten. FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden zodat jij je als professional bezig kunt houden met de kern van je werk. Voor vaktherapeuten en andere professionals in de jeugdzorg gaat het hierbij om goede zorg voor...
 3. 12 maart 2019
  FBZ: grote zorgen over cao Jeugdzorg
  Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB. Inzet van de werknemersorganisaties is: een salarisverhoging het terugdringen van de werkdruk binden/boeien het tegengaan van...
 4. 16 juli 2017
  Akkoord cao Jeugdzorg
  De FBZ-achterban die in de jeugdzorg werkt, heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Jeugdzorg 2017-2019. Afgelopen weken konden de leden hun mening kenbaar maken. Alle verenigingen, ook wij als FVB, hebben een positieve uitslag gemeld. FBZ zal daarmee de cao ondertekenen. Ook de achterbannen van de andere cao-partijen...
 5. 17 november 2016
  Cao Jeugdzorg: onderhandelingen nieuwe cao gestart
  De huidige cao loopt eind december 2016 af. In oktober 2016 kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg zijn de inzetten uitgewisseld van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de drie betrokken werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn. FBZ voert...