contributie

 1. 28 oktober 2021
  Heb jij je contributie al gedeclareerd bij je werkgever?
  De contributie die jij als vaktherapeut in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Volgens veel cao's kun je deze contributie declareren bij jouw werkgever. Maak hier vooral gebruik van!  Wil je in aanmerking komen voor teruggave van je contributie, dan...
 2. 03 april 2020
  Niet vergeten: vraag de contributie voor je beroepsvereniging terug aan je werkgever
 3. 17 september 2019
  Heb je je contributie al terug gevraagd bij je werkgever?
  De contributie die jij betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Voor de meeste cao’s geldt dat deze contributie verrekend mag worden met jouw werkgever, bijvoorbeeld via jet brutoloon. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In...
 4. 20 september 2018
  Vergeet je niet je contributie terug te vragen bij je werkgever?
  Als lid van jouw beroepsvereniging kun je een deel van de contributie die je betaalt terugvragen bij jouw werkgever. Omdat we als FVB zijn aangesloten bij de FBZ heeft de contributie de status van vakbondscontributie. Om in aanmerking te komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moet je dit zelf voor half november bij jouw werkgever...