Generieke Module Vaktherapie

 1. 18 februari 2021
  Gevraagd: input van jou als vaktherapeut voor de Generieke module Vaktherapie. Vul de enquête in!
  De Generieke module Vaktherapie (GMVT) is in 2017 gereed gekomen. Het is een van de kwaliteitsstandaarden die vanuit Akwa GGZ zijn ontwikkeld. Een belangrijk document dus voor het versterken van de positie van vaktherapie! Deze Generieke module Vaktherapie is geen statisch document: in 2022 zal de GMVT herzien worden door Akwa GGZ. Op dit...
 2. 19 augustus 2019
  Vaktherapie krijgt meer aandacht in de kwaliteitsstandaarden ggz
  In het kader van kwaliteitsontwikkeling in de ggz zijn verschillende zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan de implementatieplannen. In samenwerking met MIND hebben we als FVB een aantal aanvullingen ingediend voor de 30 kwaliteitsstandaarden. Deze zijn inmiddels overgenomen. Het gaat hierbij...
 3. 18 juli 2019
  Zorginstituut Nederland neemt Generieke module Vaktherapie op in Register Kwaliteitsstandaarden
  Het Zorginstituut Nederland neemt 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg op in het Register, waaronder de Generieke module Vaktherapie. Een belangrijke mijlpaal omdat dit register in Nederland geldt als dé centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg. Akwa GGZ bood namens patiënten,...
 4. 17 juni 2019
  Kwaliteitsstandaarden (waaronder GMVT) ingediend bij Zorginstituut Nederland
 5. 05 juni 2018
  Generieke module Vaktherapie aangeboden voor Register Zorginstituut Nederland
  De kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) worden 18 juni aanstaande aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. Hieronder valt ook de Generieke module Vaktherapie. Eind 2013 werd het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz opgericht door MIND Landelijk...
 6. 23 december 2017
  FVB zoekt projectcoördinator Generieke Module Vaktherapie
  Onder de verantwoordelijkheid (en met  financiële steun) van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is in opdracht van de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB) is in de periode oktober 2015 – november 2017 de Generieke Module Vaktherapie (GMVT) ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de GMVT (implementatie en onderhoud)...