Accreditatiecommissie (4 uur per maand)

17 februari 2020


Werkzaamheden: De accreditatiecommissie is een praktische commissie die aanvragen voor accreditatie van bij- en nascholing beoordeelt. Dit doen de leden van de commissies een keer per maand digitaal via PE-online.
Administratief worden de commissie ondersteund door een professionele kracht van het ondersteuningsbureau Zonder Zorg van het register. Dit is natuurlijk de manier om invloed uit te oefenen binnen het register en tegelijkertijd bestuurlijke punten te behalen voor (her)registratie. Omdat de accreditatiecommissie gaat over de uitvoering van de registratie moeten kandidaten minimaal zijn ingeschreven in het Register Vaktherapie.

Vergaderfrequentie: 2 á 3 keer per jaar.

Waar: digitaal of op een centrale plek dichtbij een station.

Gemiddelde tijdsinvestering: 4 uur per maand

Vergoeding: 300 euro per jaar, plus reiskosten.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de commissies, kun je contact opnemen met Irene Rentenaar, ambtelijk secretaris Registratiecommissie,

E-mail: i.rentenaar@vaktherapie.nl

Mobiel: 06 410645264.

Deel dit via: