Vakeffect - Meten in de praktijk

Als vaktherapeut weet je wat vaktherapie kan betekenen. Binnen de ggz, PAAZ en revalidatiecentra geeft vaktherapie een gewaardeerde bijdrage aan de behandeling. Ook vrijgevestigde therapeuten hebben veel tevreden cliënten. Dit willen we graag meetbaar maken. Daarom zijn we gestart met het meten van de resultaten van vaktherapie bij cliënten. Door dit als vaktherapeuten allemaal op dezelfde manier te doen verzamelen we vergelijkbare data die onderzoekers ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen zij vragen over de behandeling en de werking van vaktherapie beantwoorden. Op dit moment is de vragenlijst gericht op volwassen cliënten. Die voor jeugd volgt later. 

Als individuele vaktherapeut kun je door mee te doen zien of jouw cliënt vooruit gaat of niet. Zo kun je de behandeling nog beter toespitsen op de cliënt. Ook kun je zien of een bepaalde behandelmodule, behandelpad of interventie werkt. Op termijn kun je met deze informatie een betere onderbouwing van de effecten van vaktherapie geven aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten.

De vragenlijst geeft je een goede meetlat om de vooruitgang van je cliënt te volgen. We doen dit door voor en na de behandeling te meten. Het kan zijn dat je cliënt zelf niet doorheeft dat er flinke vooruitgang is terwijl dit wel uit de meting blijkt. Andersom kan het zijn dat je als therapeut en cliënt vindt dat de behandeling zinvol is, maar dat de klachten nog niet veel verminderen. In zo'n geval kun je met de cliënt beslissen of je de behandeling bijstelt.

Het is bij deze dataverzameling van belang om de meting allemaal op dezelfde manier te doen: hiermee worden de resultaten vergelijkbaar. Zo krijg je als therapeut inzicht in individuele cliënten en als onderzoeker in de werking van vaktherapie op een bepaalde groep cliënten. Iedereen kan zo bijdragen. We werken daarom met een gevalideerde (bewezen en erkende) vragenlijst, de SQ-48.
 

Op dit moment kun je tijdelijk geen gebruikmaken van VakEffect omdat het project omgebouwd wordt van een pilot naar een vaste portal op de FVB-website. Zodra VakEffect weer in de lucht is, zullen we je hierover informeren via een gerichte mailing en nieuwsberichten op de FVB-website.

Ter introductie van het vaste portal is er op woensdag 19 mei een online sessie waar Celine Schweizer en Marinus Spreen van NHLStenden Hogeschool meer vertellen over VakEffect en waar jij als vaktherapeut al je vragen kunt stellen. In dit filmpje vertellen ze alvast meer en nodigen ze je van harte uit om deel te nemen. Je kunt je hier aanmelden voor deze gratis sessie.


 

Deel dit via: