Visitatie

Alle vrijgevestigde vaktherapeuten (VVT’ers) moeten naast de wettelijke eisen voldoen aan de eisen voor praktijkvoering zoals deze door de consumenten- en patiëntenorganisaties zijn vastgesteld. Deze zijn binnen de FVB vastgelegd in de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. Zorgverzekeraars stellen als eis voor erkenning van de beroepsvereniging dat de beroepsvereniging toeziet op het feit dat hun vrijgevestigde leden deze regels volgen. Met het visitatieprogramma bieden we als FVB leden de gelegenheid om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars. Het is overigens niet verplicht om aan het visitatieprogramma deel te nemen. Wel vermelden we bij de zoekfunctie ‘zoek een therapeut’ of je als vrijgevestigde vaktherapeut deelneemt aan het visitatieprogramma en geven we deze informatie door aan Vektis.

Als FVB hebben wij het bureau Visie-tatie opdracht gegeven als onafhankelijke partij de visitaties te verrichten. De visitaties gebeuren volgens een objectief vastgesteld en gestandaardiseerd visitatieprotocol, zonder inhoudelijke sturing van buitenaf.

 

Waar kijkt men naar bij visitatie?

 • Opleidingsniveau
 • Praktijkvoering
 • Bereikbaarheid
 • Praktijkinrichtingseisen
 • Patiënten-/cliëntendossier
 • Hygiëne
 • Tarieven en betalingswijzen
 • Privacy en omgang cliënt
 • Klacht- en tuchtrechtregeling
 • Verzekeringen
 • Registratie en AGB-code
Deel dit via: